Millised katsed?

Sisuliselt

  • Uuritav seaduspära peab olema katses selgelt äratuntav.
  • Katsed peavad olema korratavad.

Metoodiliselt

  • Katse peab olema varieeritav uute ideede kontrollimiseks.

Praktiliselt

  • Odav.
  • Kättesaadav.
  • Arusaadav.